سال 98 سال رونق تولید روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کرمان

Slide thumbnail

چهل سال چالش، چهل سال پیشرفت ایران گرامی باد

روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان